Ambitie

De ambitie van Netjes is er op gericht om onze missie gebaseerd op onze toekomst visie te realiseren. Dat gaan we doen door met onze hele organisatie te streven naar de juiste balans tussen de verschillende belangen van de gebruiker van de openbare ruimte, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en Netjes BV als uitvoerder.