Groot onderhoud en herinrichting beek in Kerschoten

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Tussen de wegen Rendierstraat en de Vlijtseweg in de wijk Kerschoten is oude beschoeiing verwijderd en nieuwe beschoeiing geplaatst.

Voordat er nieuwe beschoeiing geplaatst kon worden, moest het beektraject gebaggerd worden. Het slib, dat deels vervuild was, moest worden gesaneerd volgens het BRL certificaat 7000. Er is een nieuwe zandbodem in de beek gestort en nieuwe eiken beschoeiing geplaatst.

Ook is er is een kademuur gemetseld, zijn er twee fietsbruggen en één voetgangersbrug geplaatst.