Ijsselmeer: versterking Houtribdijk

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Omdat de Houtribdijk, die bij storm als een grote golfbreker werkt, tussen Lelystad en Enkhuizen niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet voldeed, moest de dijk versterkt worden met zand en steen.

De dijk moest meerdere malen dicht door zandverstuiving. Om dit probleem tegen te gaan is er een laag grond aangebracht. Dit bleek effectief tegen de zandverstuiving. Er is een grasmengsel ingezaaid die op termijn de functie van de aangebrachte laag grond overneemt.

Om een goede opstart van de grasmat en het ecologische beheer van het bloemgras te waarborgen zullen de dijken de eerste jaren gemaaid blijven worden.