Landgoed Eycenstein Natuurontwikkeling Boetzelaersveld

Opdrachtgever: Dhr. R.W. baron van Boetzalaer

Landgoed Eyckenstein ligt op de overgang van de Utrechtse heuvelrug naar de veenweidegebieden bij Maartensdijk.

De bestaande heide is van 2,2 hectare uitgebreid naar bijna 12 hectare. Hiervoor moest een deel van het bos omgevormd worden. Er ontstaat een gevarieerd heidelandschap met componenten van armere en rijkere gronden. De variatie is van groot belang voor een aantal typische heidesoorten zoals Veldleeuwerik, Veldkrekel en bloembezoekende insecten als de Kleine vuurvlinder en verschillende bijensoorten, maar ook voor reptielen.

De landbouwclave is ingericht voor de ontwikkeling van droog schraalland met kruiden- en faunarijke akkers en graslanden.