Aanleg duurzame oevers Spiektocht

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

Duurzame oevers bieden meer ruimte aan planten en dieren en zijn goed voor de ecologische waterkwaliteit. Aan de Spiektocht is de oude beschoeiing is verwijderd en in de plaats daarvoor is vier kilometer aan onderwaterbeschoeiing geplaatst. De vrijgekomen grond is afgevoerd. Er zijn damplanken aangelegd, de oevers zijn ingezaaid en aansluitend is de tocht gebaggerd.