Maaionderhoud maaiboot werkzaamheden

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Het uitgevoerde werk is gelegen in het noordelijke deel van het werkgebied van Vechtstromen en omvat de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Ommen en Hardenberg.

Het bestek is voor een periode van zes jaar. Het bestek bestaat uit het maaien van waterlopen en waterpartijen, zowel bodem als taluds. Het drijf- en zwerfvuil wordt alvorens te beginnen met maaien, het verwijderde en het vrijgekomen maaisel wordt verwerkt.