Onderhoud watergangen in Noordoostpolder van Waterschap Zuiderzeeland 

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

De uitgevoerde opdracht is gelegen in de gemeente Noordoostpolder.

Voor het waterschap Zuiderzeeland is de lichte beschoeiing die er stond verwijderd en zijn er tropisch loofhouten palen en houten beschoeiingsschotten geleverd en aangebracht.. Ook zijn er duikerbuizen aangebracht en zijn de taluds hersteld. De tochten zijn gebaggerd en de bagger is verwerkt ter plaatse.