Onderhoud Maaien waterkering Reevediep

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Twee keer per jaar wordt de waterkering van Reevediep gemaaid. De waterkeringen liggen ter weerzijden van het Reevediep ten zuiden van Kampen.

Op aanwijzing van de opdrachtgever wordt er vaker per jaar gemaaid voor het bestrijden van onkruid.