Gemeente Hoorn Raamovereenkomst

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

De uitgevoerde opdracht is gelegen op diverse locaties in de gemeente Hoorn.

Op de locaties zijn vanaf het water bestaande houten en kunststof beschoeiingselementen, onderwaterbeschoeiingen en damwanden vervangen. Er zijn faunatrappen, beplantingsmatten en beplantingsrollen aangelegd.

Ook is er een nieuwe verankering aangelegd en zijn de oevers geherprofileerd.