Baggeren Deventer Vijfhoek

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

In 2019 zijn in de Deventer Vijfhoek baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit is deels met een kraan vanaf de oever gebeurd en deels met een kraan op koppelpontons vanaf het water.  Vervolgens is de bagger afgevoerd met duwbakjes naar de overslaglocatie waar deze is overgeladen in baggerkippers en deze hebben de bagger vervoerd naar het depot.