Landgoed Tongeren ”Herstelling Hoogveen”

In het najaar van 2014 zijn wij gestart met de opdracht “Natuurontwikkeling Wisselse Veen”.

Deze opdracht omvatte het, in potentie te herstellen, zeer zeldzame helling hoogveen. Onder de bezielende leiding van directrice Mw. Drs J.B.Ch. Rauwenhoff  en begeleiding van hydroloog Karel Hanhart en ecoloog Menno Boomsluiter hebben wij de vroeger gegraven watergangen gedempt met de ophogingen van het land. De uiteindelijke hoogte ligging van het totale terrein is van essentieel belang om het heldere, van constante kwaliteit en temperatuur zijnde water, wat uit de stuwwal komt heel geleidelijk van de flauwe stuwwal helling stroomafwaarts te laten lopen. In de gegraven laagtes van enkele cm diep ontstaat een zeldzame vegetatie die ieder seizoen afsterft waarbij de gestorven planten het zogenaamde, in Europa zeldzaam voorkomende, Helling Hoogveen maakt.

Met precisie en respect voor Flora en Fauna hebben onze jongens onder leiding van hoofduitvoerder Erik Wolf een heel bijzonder natuurbouw project gerealiseerd waar we enorm trots op zijn.

Om te kunnen genieten van dit stuk in ere herstelde natuur hebben wij ook een zogeheten vlonder-pad aangelegd waarbij bezoekers, wandelaars, ecologen en hydrologen op een hoogte van circa 50 cm dwars door het gebied kunnen lopen.

Het werk is in het voorjaar van 2015 opgeleverd.