Hoogwatergeul Veessen, cilinders monteren

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

De hoogwatergeul bij Veessen wordt zaterdagmiddag 6 januari 2018 in gereedheid gebracht met het oog op het hoogwater in de IJssel.
De geul is tussen de 500 en 1500 meter breed en ‘tapt’ IJsselwater af via zestig kleppen verdeelt over een lengte van 800 meter.

De komst van hoog water is vrij nauwkeurig een aantal dagen te voorspellen. Om die reden worden de 120 stuks cilinders uit hun depot gehaald en een paar dagen voor het hoge water gemonteerd. Pas wanneer het water enkele centimeters onder de bovenkant van de kleppen staat worden de kleppen naar boven getild door de cilinders zodat de hoog water geul kan vol stromen. Deze keer is dat punt net niet bereikt dus zijn de kleppen ook niet geopend. Wanneer de dreiging van hoog water weer achter de rug is worden alle cilinders weer verwijderd en in hun opslag gelegd. Dit voorkomt hoge onderhoudskosten in de zomer periode terwijl ze toch niet gebruikt worden.

Wanneer ze wel geopend zouden zijn dan zakt het waterpeil in de IJssel ter hoogte van Olst met circa 70 cm.
Stroomopwaarts ter hoogte van Deventer zakt de IJssel dan circa 20 cm en nog verder stroomopwaarts ter hoogte van Zutphen nog steeds circa 5 cm.

Wij vonden het een eer dat wij voor deze werkzaamheden die volgens een strak en uitgeschreven protocol wordt uitgevoerd gevraagd zijn. We hopen natuurlijk dat het niet te vaak voorkomt maar als het zover is kan het Waterschap weer op onze inzet rekenen.