Natuurbouw project de Belt Wapenveld in de Hattemerpoort

 

Opdrachtgever: Agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom

In de Hattemerpoort gaat een groene bezem door het landschap. In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur. De ligging van de percelen is een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de IJssel.

Het doel van deze graslanden, in het plangebied is drieledig:
Ten eerste moet de fauna die via de ecologische corridor van de Veluwe naar de IJssel wil trekken (in het plangebied) een geschikte doorgang vinden.
Ten tweede dienen de graslanden in het terrein een aantrekkelijk foerageergebied en leefgebied te vormen voor vlinders, insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Ten derde moet het in te richten vochtig hooiland een hoge botanische waarde krijgen.
In eerste instantie zullen soorten als dotterbloem en koekoeksbloem zich kunnen vestigen. Het hele gebied wordt niet bemest, waardoor er een verschraling plaats vindt en de oorspronkelijke bloemen en kruiden weer kunnen opkomen.

Om dat proces (verschraling) te versnellen is besloten om op een aantal kansrijke plekken de oppervlakte tot 15 centimeter af te graven. Op die plaatsen ontstaat het natuurtype “vochtig hooiland”.

Voor de ideale waterhuishouding heeft Netjes Kampen ook de bestaande sloten verontdiept en in een aantal percelen drainage aan gelegd.

 

Voor meer informatie zie de website: www.hattemerpoort.nl