Onderhoud vijvers en watergangen Lelystad

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

 

Sinds 2015 voeren wij het jaarlijks onderhoud uit aan de vijvers gelegen binnen de gemeente Lelystad. Het onderhoud omvat in hoofdzaak het maaien van natte en droge oevers, het maaien van het doorstroomprofiel van de vijvers, het onderhouden van duikers, peilschalen en andere objecten. De werkzaamheden in de vijvers en de natte oevers van de vijvers wordt uitgevoerd door een aantal van onze maai-schepboten in combinatie met een mobiele kraan voorzien van maaikorf.

Het schoon en zichtbaar houden van de diverse objecten voeren wij in handkracht uit met werknemers die veelal voorzien zijn van een bosmaaier.