Groenbeheer Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) spoor-districten Veluwe en Amstelsepoort

Opdrachtgever: Strukton Rail

Sinds 2011 onderhouden wij de bermen, watergangen, hekwerken, geluidsschermen, schouwpaden en verhardingen van de Hanzelijn. Vanaf 2018 hebben wij dit onderhoud uitgebreid met 260 km spoor van het district Veluwe en 130 km spoor van het district Amstelsepoort. Op basis van het door ons in het verleden getoonde goed huisvaderschap zijn wij trots dat Strukton Rail voor Netjes Kampen heeft gekozen om de komende 5 jaar haar partner te zijn bij het onderhouden van deze spoorlijnen. Het partnerschap wat wij als Netjes altijd zoeken komt bij deze opdrachtgever op basis van openheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen volledig tot zijn recht. Ook al is het VPL (Veiligheids Prestatie Ladder) certificaat voor ons bedrijf op dit moment wat te hoog gegrepen toch hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat het handelen in de geest van het VPL certificaat van onze opdrachtgever voor ons een must is en geen vrijblijvendheid.