Aanleg duurzame oevers onderhoud watergangen en bagger werkzaamheden Noordoostpolder

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

In 2016 hebben wij voor deze opdrachtgever het project “Aanleg duurzame oevers, perceel 1” en “Baggeren watergangen, perceel 2” uitgevoerd.

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied van de Noordoostpolder. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo’n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten’. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven, wordt vervangen.

Het project besloeg diverse trajecten in totaal ruim 9 km diverse typen beschoeiingen en het baggeren van ruim 5 km tochten.