Pas Overijssel Springendal 

Opdrachtgever: StaatsbosbeheerHet uitgevoerde werk is gelegen in het Natuurgebied ”Springendal” van Staatsbosbeheer in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland… Lees meer »

Maaien van waterplanten Weerwater en Noorderplassen te Almere

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Sinds 2016 maaien wij de waterplanten in het Weerwater en de Noorderplassen te Almere. Daarvoor gebruiken wij de Conver maai-verzamelboot met een laadcapaciteit van….. Lees meer »

Aanleg duurzame oevers onderhoud watergangen en bagger werkzaamheden Noordoostpolder

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

In de periode van 2017 tot 2021 gaat Waterschap Zuiderzeeland 125 kilometer duurzame oevers aanleggen. In 2017 was dit ongeveer zeven kilometer aan duurzame oevers in de Noordoostpolder….. Lees meer »

Groenbeheer Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) spoor-districten Veluwe en Amstelsepoort

Opdrachtgever: Strukton Rail

Sinds 2011 onderhouden wij de bermen, watergangen, hekwerken, geluidsschermen, schouwpaden en verhardingen van de Hanzelijn. Vanaf 2018 hebben wij dit onderhoud uitgebreid met 260 km spoor van het district Veluwe en 130 km spoor van het district Amstelsepoort….. Lees meer »

Onderhoud vijvers en watergangen Lelystad

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

Jaarlijks hebben wij het onderhoud van de vijvers en watergangen in Lelystad.
Het onderhoud omvat het korven van sloten en vijvers met de mobiele kraan en trekker met klepelmaaier….. Lees meer »

Herstelwerk Vrijenbergspreng te Loenen

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

De Vrijenbergspreng bij Loenen heeft twee watervallen, waarvan er een de hoogste van Nederland is. Het water in de spreng zakt op sommige plekken weg naar de ondergrond. En bij lage wateraanvoer….. Lees meer »

Natuurbouw project de Belt Wapenveld in de Hattemerpoort

Opdrachtgever: Agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom

In de Hattemerpoort gaat een groene bezem door het landschap. In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur….. Lees meer »

Constructief onderhoud vijf stuwen en twee gemalen in Brummen en Leuvenheim

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

Constructief onderhoud van vijf stuwen en twee gemalen in het
gebied tussen Brummen en Leuvenheim….. Lees meer »

Hoogwatergeul Veessen, cilinders monteren

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

De hoogwatergeul bij Veessen wordt zaterdagmiddag 6 januari 2018 in gereedheid gebracht met het oog op het hoogwater in de IJssel.
De geul is tussen de 500 en 1500 meter breed….. Lees meer »

Natuurherstel in het Gagelven te Voorst van Landgoed Beekzicht

Opdrachtgever: Bosgroep Midden Nederland

Het Gagelven ligt in de gemeente Voorst op het Landgoed Beekzicht in het overgangsgebied van de hoge zandgronden van de Veluwe en de rivierklei van de IJssel. Het Gagelven ligt op een zandrug tussen Klarenbeek en Gietelo….. Lees meer »