Landgoed Tongeren ”Herstelling Hoogveen”

In het najaar van 2014 hebben zijn wij gestart de opdracht “Natuurontwikkeling Wisselse Veen”.

Deze opdracht omvatte het, in potentie te herstellen, zeer zeldzame helling hoogveen. Onder de bezielende begeleiding….. Lees meer »

Aanleg Beverbos

Opdrachtgever: Waterschap Groot Salland

In het gebied tussen de oude verkeersburg over de IJssel bij Zwolle en de nieuwe spoorbrug aan de kant van Zwolle zijn drie Beverburchten gevestigd. Op deze locatie moet ook een hoogwater nevengeul gegraven worden… Lees meer »

Aanleg Stationslocatie Kampen Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Kampen

Al een aantal maanden wordt er door derden druk gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte rond het nieuwe Station Kampen Zuid… Lees meer »

Regiebestek maaien onderwatervegetatie recreatieplas “het Bovenwater” te Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

Medio april 2012 mochten wij de opdracht voor het bevaarbaar houden door middel van het maaien van de onderwatervegetatie op de ruim 100 ha grote recreatieplas “het Bovenwater”.. Lees meer »

Maaien watergangen Gemeente Apeldoorn

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

In april 2012 hebben wij het onderhoud van circa 220 km watergangen buiten de bebouwde kom in opdracht gekregen van de gemeente Apeldoorn… Lees meer »

Woonrijpmaken “Oostpunt Hanzewijk Kampen”

Opdrachtgever: Gemeente Kampen

Begin mei 2012 zijn wij gestart met het opruimen, grondwerk en uiteindelijk de aanleg van diverse soorten bestrating, asfalt en verlichting… Lees meer »

Inhuurbestek Gemeente Kampen

Opdrachtgever: Gemeente Kampen

Dit zo geheten raamcontract bestaat uit het ter beschikking stellen van een grote diversiteit aan materieel en werknemers. Specifiek voor dit contract worden wij geacht onze….. Lees meer »

Baggerwerk Kampen

Opdrachtgever: Gemeente Kampen

Naast onderhoud aan watergangen en vijvers doormiddel van maaien hebben wij ook ervaring in het uitdiepen en baggeren van watergangen. Zo hebben wij onder andere voor de gemeente Kampen.. Lees meer »

Grondwerk kampen

Opdrachtgever: Gemeente Kampen

O.a. voor de Gemeente Kampen verrichten wij alle voorkomende grondwerkzaamheden. Veelal met onze rups- of mobiele kranen en onze tractoren met diverse afmetingen en soorten kippers… Lees meer »

Broedvrijhouden werklocatie Nieuwe IJsselbrug

Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf TeBeZo – Grond-, Water-, en Wegenbouw te Genemuiden

In opdracht van collega aannemer Tebezo hebben wij doormiddel van het frequent maaien van vegetatie en het verwijderen van houtige opslag op het werkterrein voor de sloop van de oude spoorbrug over de IJssel bij Zwolle broedvrij gehouden… Lees meer »