Strukton Rail

Sinds 2018 mogen wij als onderaannemer van Strukton Rail het groenonderhoud in de PGO Veluwe en de PGO Amstelse Poort uitvoeren!

In het district de Veluwe voeren wij groenonderhoud uit langs een spoortrace van circa 263 kilometer en op de Amstelsepoort circa 143 kilometer.

Het totale groenpakket bestaat uit:

–         Het onderhouden van geluidschermen

–         Onderhouden van watergangen

–         Maaien en ruimen van de spoorberm

–         Onderhouden van schouwpaden

–         Uitvoeren van diverse zaag en snoeiwerkzaamheden.