Aanleg Beverbos

Opdrachtgever: Waterschap Groot Salland

In het gebied tussen de oude verkeersbrug over de IJssel bij Zwolle en de nieuwe spoorbrug aan de kant van Zwolle zijn drie Beverburchten gevestigd. Op deze locatie moet ook een hoogwater nevengeul gegraven worden. Deze werkzaamheden zouden verstoring van de beverfamilies en verlies van fourage gebied voor de aanwezige bever families kunnen betekenen.

Mede door de aanleg van de hoogwater nevengeul moet een forse oppervlakte wilgen opslag, die nu op de oever van de IJssel aan de Zwolse kant staan, verwijderd worden. De afgezette wilgenopslag wordt gebruikt om t.h.v. de Schellerdijk onder de nieuwe spoorbrug een Beverbos aan te planten rondom een, speciaal voor bevers te graven, bevergeul.