MISSIE, VISIE & AMBITIE

Missie

Aannemingsbedrijf Netjes BV wil met haar uit te breiden bedrijfslocatie bewijzen dat zij met respect voor Flora en Fauna, maatschappelijk verantwoord kan en durft te ondernemen te midden van waardevolle cultuurhistorische-, en natuurelementen. De kernwaarden vertrouwen, integriteit, gelijkwaardigheid, respect en transparantie past Aannemingsbedrijf Netjes BV binnen de gehele organisatie toe.

Aannemingsbedrijf Netjes BV is ervan overtuigd dat deze kernwaarden gecombineerd met vakmanschap en werklust zal leiden tot betrokkenheid en motivatie van de werknemers. Een prettige werksfeer en langdurige zakelijke relaties zijn dan het logisch gevolg en waarborgen de continuïteit.

Duurzaam ondernemen is voor Aannemingsbedrijf Netjes BV een proces en geen eindbestemming. Zij stimuleren duurzame alternatieven en maatregelen.

 Visie

De opdrachtgevers van Aannemingsbedrijf Netjes BV zijn particulieren, bedrijven, instellingen en overheden. Allemaal zijn zij in beweging vanuit economische overwegingen of beleidsmatige koers veranderingen. Aannemingsbedrijf Netjes BV ziet deze bewegingen als uitdagingen en kan met aanwezige kennis en kunde van de markt waarbinnen Aannemingsbedrijf Netjes BV opereert anticiperen en oplossingen bedenken. De druk die de overwegingen en veranderingen, bij onze opdrachtgevers bezig houdt vraagt om planmatiger en bedrijfsmatiger denken en werken. Het delen van onze ervaringen en de diversiteit aan op gedane inzichten met onze opdrachtgevers schept een band.

Aannemingsbedrijf Netjes BV wil zich profileren als partner van haar opdrachtgevers. Binnen dit partnerschap wil Aannemingsbedrijf Netjes BV de kennis van moderne technieken en vernieuwende inzichten met haar partners delen.

Een duurzame toekomst voor iedereen.

 

Ambitie

Diversiteit, transparantie, vertrouwen, integriteit, gelijkwaardigheid en respect. Deze kernwaarden zullen Aannemingsbedrijf Netjes BV doen uitgroeien tot een middelgroot aannemingsbedrijf met een up-to-date machinepark, 60 à 70 gemotiveerde en enthousiaste medewerkers en een groot netwerk. Door het waarborgen van de kwaliteit zullen onze opdrachtgevers een prettige samenwerking ervaren.

Elektrificatie van machines en waterstof als brandstof gebruiken indien mogelijk. Onze focus ligt op een klimaat neutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit.