Baggeren Oude Lunterse Beek

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

Voor de opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe worden bij de Lunterse Beek in Woudenberg baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd om zo een goede doorstroming te garanderen. De beek is gelegen in het buitengebied van de gemeente Woudenberg. 

Het werk bestond in hoofdzaak uit het baggeren van de watergang en het afvoeren van het vrijgekomen sediment en het peilen van de hele aanwezige sedimentlaag ter bepaling van de vrijgekomen hoeveelheden. Ook de algemene werkzaamheden zoals het inrichten en opruimen van verschillende overslaglocaties zijn gebeurd.