Buitengebied Langenholte

Opdrachtgever: Landschap Overijssel

Dit gave project het buitengebied van Langenholte bij Zwolle gaan we tot 2024 uitvoeren.

Het project is verdeeld over vier locaties. In 2021 hebben wij de slenken in Buitenlanden Langenholte gegraven, in 2022 graven wij slenken en herstellen we de natuurwaarde in de Spiekpolder en Kranenkolk en in 2024 doen we hetzelfde in Holentbroekerdijk.

Dit is een bijzonder gebied, want dit is één van de laatste plekken waar de Kievietsbloem in grote getalen voorkomt. De opdrachtgever wil dit graag verder optimaliseren.

Wat ontzettend belangrijk is, is dat het gebied bij hoog water heel snel onderstroomt en heel snel weer leegstroomt. Daarom zijn we nu een slenk aan het graven over de hele lengte van Langenholte die uitmondt in het Zwarte Water.

Een gedeelte van de uitgekomen grond  rijden we naar een voormalige zandput, de Kolk van Westerhuis. De zandput is ooit uitgediept voor zandwinning tot ongeveer negen meter en heeft eigenlijk geen natuurwaarde meer. Om die natuurwaarde terug te brengen verontdiepen wij de zandput en verwerken wij circa 45.000m3 in de Kok van Westerhuis.