Combinatie Houtribdijk

22 juni 2020 is de versterkte Houtribdijk opgeleverd. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen beschermt omwonenden de komende decennia tegen hoogwater.

Aannemingsbedrijf Netjes heeft hierbij haar steentje bijgedragen en verschillende technieken toegepast om zandverstuiving tegen te gaan. Na het succes van meerdere testvlakken is er 80.000 m3 grond gestrooid over een oeverlengte van 2 keer 12 kilometer. In totaal is een oppervlakte van 1.000.000 m2 zandoevers bedekt met de grondlaag van 5 centimeter. Tijdens het uitstrooien van de grondlaag, is er een nieuw grasmengsel ingezaaid.