Landgoed Tongeren Natuurontwikkeling

Opdrachtgever: Landgoed Tongeren

Ruim 3 hectare landbouwgrond is omgevormd tot nieuwe natuur. De werkzaamheden waren gericht op herstel van de hydrologie en afvoer van voedingsstoffen. Onder andere door het dempen van sloten werd voorkomen dat het water snel werd afgevoerd, waardoor het grondwater in het maaiveld kan komen. Bijzondere planten profiteren van dit Veluwse kwelwater van goede kwaliteit, waardoor natte schraallanden kunnen ontstaan. Door eerder opgebrachte grond af te plaggen en het herstel van, zogenaamde, stroeten, werden de terreincondities voor natuurontwikkeling geoptimaliseerd.