Natuurinrichting ’t Schot

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Voor opdrachtgever Staatsbosbeheer werden er uitvoeringsmaatregelen genomen ter bevordering van de natuurwaarden. Het project ‘Natuurinrichting ‘t Schot Staphorst bestaat uit het graven van poelen en het afgraven van de bouwvoor!

Het werk bestond in hoofdzaak uit het afgraven en transformeren van ca. 15.000 m3 grond. Het plaatsen van ca. 1000 m1 raster. Het planten van ongeveer 4.7000 stuks bosplantsoen en bijkomende werkzaamheden.