Maaiwerk watergangen

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

In 2020 hebben wij van het Waterschap Vallei en Veluwe maar liefst 4 percelen van het bestek “Maaiwerk watergangen” aan mogen nemen. Deze vier percelen omvatten grotendeels het gebied vanaf Zutphen tot er met Hattem met als grens de Ijssel aan de ene kant en de Veluwe zoom aan de andere kant.

Totaal onderhouden wij hier per jaar circa 1.103.724 m1 watergang, waarbij circa 902.164 m1 machinaal word onderhouden en circa 201.660 m1 handmatig.

Het handmatig onderhouden van watergangen is een specialisme, welke wij in huis hebben. Deze wordt veelal gebruikt in de beken en sprengen op de Veluwe, welke een hoge cultuur historische waarde hebben.